13 czerwca III spotkanie Koalicji

1567

Koalicja do spraw Mieszkalnictwa

Zawiązała się Koalicja do spraw Mieszkalnictwa

Dnia 13 czerwca na spotkaniu w siedzibie Fundacji Habitat for Humanity Poland doszło do formalnego zawiązania Koalicji ds. Mieszkalnictwa. Członkowie i członkinie reprezentujący organizacje, instytucje oraz członkowie i członkinie indywidualni podpisali się pod postulatami i regulaminem Koalicji, i zadeklarowali wspólne podjęcie starań na rzecz poprawy sytuacji mieszkaniowej w Polsce.

Grupom Roboczym Koalicji, pracującym między marcem i czerwcem 2016 roku udało się wypracować i przyjąć postulaty na rzecz wsparcia mieszkaniowego osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wspierania samoorganizacji mieszkaniowej. Koalicjantki i Koalicjanci zgodzili się między innymi co do potrzeby upowszechniania mieszkań wspomaganych (w tym chronionych), włączenie w zakres finansowania Funduszu Dopłat narzędzia umożliwiającego wsparcie najmu na potrzeby osób niezamożnych (np. w formule Społecznych Agencji Najmu) oraz  stworzenie mechanizmu profilaktyki zadłużenia i eksmisji. W obszarze samoorganizacji mieszkaniowej za najistotniejsze uznano działanie na rzecz zwiększenia środków na budownictwo społeczne, rozszerzenie liczby podmiotów mogących ubiegać się np. o preferencyjne pożyczki BGK i upowszechnianie wiedzy o samoorganizacji mieszkaniowej, w tym kooperatywach mieszkaniowych.

Wyartykułowanie mocnego głosu wszystkich interesariuszy, na czele ze stroną społeczną, jest szczególnie istotne w obliczu radykalnej zmiany w polityce mieszkaniowej. Koalicja będzie kontynuować prace nas wspólnymi postulatami dotyczącymi mieszkalnictwa podczas spotkań roboczych, dyskusji i seminariów. Członkowie i członkinie Koalicji będą również wypracowywać agendę związaną z przeciwdziałaniem ubóstwu energetycznemu.

Zachęcamy organizacje, instytucje i osoby prywatne, którym bliskie są problemy mieszkalnictwa, do dołączenia do Koalicji. Uczestnictwo w Koalicji do spraw Mieszkalnictwa to dostęp do bieżących informacji o polityce mieszkaniowej, możliwość uczestnictwa w interesujących seminariach, dyskusjach i warsztatach poświęconych oraz nawiązania współpracy z całą gamą organizacji i instytucji.

Obecnie w Koalicji zrzeszone są następujące organizacje:

 • Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Fundacja Habitat for Humanity Poland
 • Fundacja La Strada
 • Fundacja na rzecz Życia bez Depresji i Uzależnien „Vitriol”
 • Instytut na rzecz Ekorozwoju
 • Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
 • Microfinance Centre
 • Spółdzielnia Socjalna Faktoria
 • Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik”
 • Stowarzyszenie Grunt to Warszawa
 • Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw
 • Fundacja Mam Balans

Regulamin Koalicji dostępny tutaj.

BRAK KOMENTARZY