Artykuły

22 organizacje pozarządowe dołączyły już do nowej komisji dialogu społecznego (KDS), która powstała przy Biurze Polityki Lokalowej i Rewitalizacji Urzędu M. St. Warszawy. KDS...

Z początkiem lutego 2016 roku uruchomiono we Francji nowy program poręczeń płatności czynszu o nazwie Visale. Nazwa ta jest skrótem od sformułowania „Visa pour...

Kilka dni temu przed budynkiem brytyjskiego parlamentu odbył się protest pod hasłem: „Kill the housing bill” („Precz z projektem ustawy o mieszkalnictwie”). Organizatorzy demonstracji krytykowali...
Polskie mieszkalnictwo – dlaczego należy podejmować działania naprawcze?

Mieszkanie, poza  zaspokojeniem elementarnych potrzeb jednostki, decyduje m.in. o trwałości rodziny, wymiarze kultury, modelu życia i wyznacza trend demograficzny. Tymczasem od upadku komunizmu w...

Dzisiaj w Rzeczpospolitej ukazał się wywiad z Adamem Kowalewskim dotyczący gospodarki przestrzennej.  Kowalewski podkreśla, że w Polsce potrzebna jest racjonalna gospodarka przestrzenna oparta na...
Life on the Streets

By Nate Schweber A reporter and a photographer visited homeless encampments across New York City, interviewing dozens of people, from teenagers to those in their...