Drugie Spotkanie Koalicji ds. Mieszkalnictwa odbyło się 15 lutego 2016 o godzinie 14.00 w siedzibie Fundacji Habitat for Humanity Poland. W spotkaniu uczestniczyło 24 osoby...

20 sierpnia o 16.20 w Programie Pierwszym Polskiego Radia odbyła się debata poświęcona polityce mieszkaniowej. Udział wzięli Irena Herbst - Prezes Zarządu Fundacji Centrum...

Dnia 28 czerwca z inicjatywy Fundacji Habitat for Humanity Poland odbyło się seminarium poświęcone wypracowanym przez samorządy metodom  profilaktyki zadłużenia czynszowego. Naszymi gośćmi byli: Elżbieta Pukszta,...

Ośmioletnia Kasia cierpi na lekooporną padaczkę, która atakuje ją i wyniszcza każdego dnia. W jednoizbowej chacie nie ma ani własnego łóżka, ani bieżącej wody....

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju. To...

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakończyło ocenę projektów zgłoszonych w I etapie konkursu mającego na celu wsparcie samorządów w procesie przygotowania programów i modelowych działań...
31 pażdziernika - Światowy Dzień Miast

31 października obchodzimy ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Miast. W Polsce już około 60 proc. ludności zamieszkuje miasta, a tendencja migracji w kierunku ośrodków miejskich...

5 kwietnia przedstawicielki Fundacji Habitat for Humanity Poland spotkały się z ministrem Kazimierzem Smolińskim, odpowiedzialnym za politykę mieszkaniową w ramach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,...

Do Sejmu trafiła z Senatu ustawa zmieniająca ustawę – Kodeks karny, ustawę – Prawo budowlane oraz kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. To już...

Wprowadzenie - polityka państwa wobec społecznego budownictwa mieszkaniowego TEZY W celu osiągnięcia zamierzonego efektu w postaci realizacji projektów społecznego budownictwa czynszowego, a tym samym zwiększenia dostępności...