26 kwietnia 2017 roku odbyło się Forum Mieszkaniowe 2017 “Mieszkać godnie” – jednodniowa konferencja organizowana co roku przez Fundację Habitat for Humanity Poland. Jest ona...

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum oraz do rejestracji. Zapytania związane z wydarzeniem prosimy kierować na adres: rzecznictwo@habitat.pl

Zapraszamy na konferencję pt. „Społeczna Agencja Najmu – szansa na rozwój najmu społecznego w Polsce”, która odbędzie się 26 stycznia 2017 roku w siedzibie...

22 organizacje pozarządowe dołączyły już do nowej komisji dialogu społecznego (KDS), która powstała przy Biurze Polityki Lokalowej i Rewitalizacji Urzędu M. St. Warszawy. KDS...

Celem seminarium jest podsumowanie wizyty studyjnej w Londynie w dniach 19-20 października, podczas której przedstawicielki i przedstawiciele Fundacji wraz z zaproszonymi reprezentantami władz krajowych...

Dnia 28 czerwca z inicjatywy Fundacji Habitat for Humanity Poland odbyło się seminarium poświęcone wypracowanym przez samorządy metodom  profilaktyki zadłużenia czynszowego. Naszymi gośćmi byli: Elżbieta Pukszta,...

Zawiązała się Koalicja do spraw Mieszkalnictwa Dnia 13 czerwca na spotkaniu w siedzibie Fundacji Habitat for Humanity Poland doszło do formalnego zawiązania Koalicji ds. Mieszkalnictwa....

Celem bezpłatnego seminarium jest przedstawienie dobrych praktyk polskich samorządów w zakresie profilaktyki zadłużenia czynszowego i profilaktyki eksmisji. Seminarium odbędzie się 28 czerwca w godz....

Prosimy o mailowe potwierdzenie przybycia (planowanie logistyki spotkania) na adres: rzecznictwo@habitat.pl

Koalicja ds. Mieszkalnictwa kontynuuje spotkania robocze dotyczące innowacji społecznych w mieszkalnictwie, przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu oraz wsparcia mieszkaniowego osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zapraszamy...