Czym jest rzecznictwo

Dlaczego warto się w nie angażować?

rzecznictwo jest
– występowaniem w sprawie
– występowaniem w imię wartości
– zabieganiem o interes organizacji lub grupy organizacji

rzecznictwo nie jest
– lobbingiem (który jest elementem działań rzeczniczych)
– nieformalnym wpływem
– „załatwianiem” spraw

Cele działań rzeczniczych

Artykulacja interesów społecznych.
Zmiany przepisów prawnych.
Zmiana praktyki urzędniczej.
Zawiązywanie koalicji.
Lust but not least, promocja swojej organizacji.

Metody rzecznictwa

Udział w debacie publicznej, m.in. przez pisanie listów otwartych, publikację artykułów prasowych.

Udział w konsultacjach społecznych, m.in. z wykorzystaniem dostępnych kwestionariuszy, uczestnictwo w wysłuchaniach publicznych, udział w zespołach roboczych, ciałach doradczych.

Zgłaszanie stanowisk z własnej inicjatywy, m.in. przygotowanych w oparciu o stanowiska ekspertów; wespół z innymi partnerami społecznymi, np. z organizacjami pozarządowymi (lub ich związkami) z terenu województwa.

Budowanie koalicji oraz zainteresowanie sprawą innych grup, np. parlamentarzystów, mediów, związków zawodowych.

Zagrożenia dla prowadzącego działania rzecznicze

Posądzenie o lobbing, „załatwianie po znajomości”.
Niemożność wypracowania konsensusu satysfakcjonującego wszystkich koalicjantów.
Kolizja między korzyściami „tu i teraz” a długofalowymi.
Słabe merytorycznie argumenty.
Niedostateczna znajomość przepisów prawnych.

Korzyści z podejmowania rzecznictwa

Zmiana warunków funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.
Wpływ na prawo krajowe, wg którego później się funkcjonuje.
Wpływ na to, co się dzieje w województwie, powiecie, gminie.
Poznanie partnerów do przyszłych akcji rzeczniczych.
Promocja organizacji rzeczniczej.

Aby odnieść sukces, należy

zdefiniować sprawę (i nastawić się na wytrwałość)
określić cel maximum i minimum
współpracować z ekspertami
zbudować koalicję
zainteresować osoby i instytucje zewnętrzne wobec problemu
zdobyć wiedzę dot. podobnych przypadków działając rzetelnie i jawnie!

Więcej na temat rzecznictwa w opracowaniu „Mów do rzeczy. Jak korzystać z danych w działaniach rzeczniczych.”
Podręcznik powstały na podstawie materiałów przygotowanych przez Jana Herbsta, Jakuba Rozenbauma, Jana Jakuba Wygnańskiego oraz Martę Gumkowską i Agatę Miazgę ze Stowarzyszenia Klon/Jawor, Katarzynę Starzyk i Ewę Stokłuskę z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Krzysztofa Izdebskiego z Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej, Grzegorza Kowalczyka i Stanisława Mirowskiego z Millward Brown.

Opracowanie dostępne poniżej.