Debatują z nami

Zainteresowania naukowe:
państwo opiekuńcze, polityka społeczna, pomoc społeczna, ubóstwo.

Biografia

Dr hab. prof. UW, kieruje Pracownią Pomocy i Integracji Społecznej. W latach 2002-2004 ekspert zespołu przygotowującego Narodową Strategię Integracji Społecznej, od 2010 roku Przewodniczący Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu European Anti-Poverty Network, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (kadencja 2012-2016), koordynator merytoryczny z ramienia IPS projektu naukowego finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce”.

Biografia

W Fundacji Ius Medicinae prowadzi projekt „Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte na dowodach”, którego celem jest zachęcenie interesariuszy do pomagania ludziom doświadczającym bezdomności poprzez mieszkania otoczone specjalistycznym wsparciem. W latach 2012-2014 była związana z KMPS, dla której stworzyła Program Rzecznictwa opartego o filary wiedzy (badania), współpracy (sieć i seminaria interesariuszy bezdomności) i przejrzystości (stanowiska). Od 2005 roku współpracuje z Europejskim Obserwatorium Bezdomności FEANTSA, czyli Europejskiej Federacji Krajowych Organizacji Pracujących z Ludźmi Bezdomnymi, w latach 2005-2009 pełniła funkcję polskiego korespondenta EOB. Od 1996 roku uczestniczy w spotkaniach Rady Opiekuńczej dla Bezdomnych, obecnie Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności Miasta Stołecznego Warszawa. Autorka publikacji o bezdomności w Polsce dla European Journal of Homelessness.

Joanna Erbel

Biografia

Aktywistka miejska, działaczka polityczna, socjolożka, feministka. Doktorantka i wykładowczyni w Instytucie Socjologii UW. Członkini redakcji lewicowej „Krytyki Politycznej”. Członkini Rady ds. budżetu partycypacyjnego przy Prezydencie m.st. Warszawy, tworzącej ramy stołecznego budżetu partycypacyjnego. Należy do Kongresu Ruchów Miejskich. Uczestniczyła w licznych blokadach eksmisji zadłużonych lokatorów.

Piotr Ciszewski

Główne zainteresowania:
Zagadnienia związane z warszawską reprywatyzacją, budownictwo komunalne, zwalczanie wykluczenia społecznego.

Biografia

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, działacz lokatorski, publicysta. W latach 2005-2006 prowadził działalność w ramach kampanii Mieszkanie Prawem nie Towarem. Jeden z założycieli i prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Uczestniczy w blokadach eksmisji, organizowaniu porad prawnych i innych działaniach ruchów lokatorskich. Wiceprezes warszawskiego oddziału stowarzyszenia Polska Społeczna. Członek redakcji portalu lewica.pl. Należy do Warszawskiej Komisji Środowiskowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza.