Dokumenty

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z materiałami publikowanymi przez nas bądź naszych partnerów/partnerki.

Mieszkalnictwo w Polsce. Dobre praktyki, Habitat for Humanity Poland, 2017 r.

„Efektywność energetyczna budynków wielorodzinnych. Badanie istniejących mechanizmów wsparcia w Polsce”, Habitat for Humanity Poland i Instytut na rzecz Ekorozwoju, czerwiec 2016 r.

„Efektywność energetyczna budynków – poradnik dla projektantów, właścicieli i zarządców”, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, marzec 2016 r.

Oddajmy głos obywatelom – wytyczne uczestnictwa interesariuszy. Budowanie zaangażowania interesariuszy na rzecz skutecznego podejmowania decyzji, EAPN Europa 2015 r.

Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej, 2015 r.

Raport z badania Milward Brown na zlecenie Habitat for Humanity Poland, badający opinię Polek/Polaków na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce, czerwiec 2015 r.

Konferencja „Bezdomność: Krajobraz Globalny”, czerwiec 2015 r.

Czym jest rzecznictwo – „Mów do rzeczy. Jak korzystać z danych w działaniach rzeczniczych.”

Raport Instytutu na Rzecz Ekorozwoju ‘Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna, analiza problemu i rekomendacje’ , 2014 r.

Środki publiczne w finansowaniu społecznego budownictwa mieszkaniowego w wybranych krajach Europy Zachodniej’, Eugeniusz Zawadzki, Biuro Studiów i Ekspertyz, październik 1996 r.

Raport NIK o Wynikach kontroli pozyskiwania lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla osób najuboższych, styczeń 2011 r.

Raport NIK o Wykonywaniu Przez Wybrane Gminy Obowiązku Zapewnienia Lokali Socjalnych i Pomieszczeń Tymczasowych, grudzień 2014 r.

Wykluczenie mieszkaniowe – zarys głównych problemów mieszkaniowych w Polsce oraz rekomendacje dla całościowej polityki społecznej, 2012 r.

Raport CBOS na zlecenie Habitat for Humanity Poland i Kongres Budownictwa, badający opinię Polaków na temat sytuacji mieszkaniowej, wrzesień 2013 r.

Raport Habitat for Humanity Poland i Kongresu Budownictwa ‘Mieszkalnictwo w Roku Rodziny’, listopad 2013 r.