Dołącz do koalicji

Zawiązała się Koalicja do spraw Mieszkalnictwa

Dnia 13 czerwca na spotkaniu w siedzibie Fundacji Habitat for Humanity Poland doszło do formalnego zawiązania Koalicji ds. Mieszkalnictwa. Członkowie i członkinie reprezentujący organizacje, instytucje oraz członkowie i członkinie indywidualni podpisali się pod postulatami i regulaminem Koalicji, i zadeklarowali wspólne podjęcie starań na rzecz poprawy sytuacji mieszkaniowej w Polsce.

Grupom Roboczym Koalicji, pracującym między marcem i czerwcem 2016 roku udało się wypracować i przyjąć postulaty na rzecz wsparcia mieszkaniowego osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wspierania samoorganizacji mieszkaniowej. Koalicjantki i Koalicjanci zgodzili się między innymi co do potrzeby upowszechniania mieszkań wspomaganych (w tym chronionych), włączenie w zakres finansowania Funduszu Dopłat narzędzia umożliwiającego wsparcie najmu na potrzeby osób niezamożnych (np. w formule Społecznych Agencji Najmu) oraz  stworzenie mechanizmu profilaktyki zadłużenia i eksmisji. W obszarze samoorganizacji mieszkaniowej za najistotniejsze uznano działanie na rzecz zwiększenia środków na budownictwo społeczne, rozszerzenie liczby podmiotów mogących ubiegać się np. o preferencyjne pożyczki BGK i upowszechnianie wiedzy o samoorganizacji mieszkaniowej, w tym kooperatywach mieszkaniowych.

Wyartykułowanie mocnego głosu wszystkich interesariuszy, na czele ze stroną społeczną, jest szczególnie istotne w obliczu radykalnej zmiany w polityce mieszkaniowej. Koalicja będzie kontynuować prace nas wspólnymi postulatami dotyczącymi mieszkalnictwa podczas spotkań roboczych, dyskusji i seminariów. Członkowie i członkinie Koalicji będą również wypracowywać agendę związaną z przeciwdziałaniem ubóstwu energetycznemu.

Zachęcamy organizacje, instytucje i osoby prywatne, którym bliskie są problemy mieszkalnictwa, do dołączenia do Koalicji. Uczestnictwo w Koalicji do spraw Mieszkalnictwa to dostęp do bieżących informacji o polityce mieszkaniowej, możliwość uczestnictwa w interesujących seminariach, dyskusjach i warsztatach poświęconych oraz nawiązania współpracy z całą gamą organizacji i instytucji.

 

Obecnie w Koalicji zrzeszone są następujące organizacje:

Caritas Diecezji Kieleckiej

Fundacja Habitat for Humanity Poland

Fundacja La Strada

Fundacja na rzecz Życia bez Depresji i Uzależnien „Vitriol”

Instytut na rzecz Ekorozwoju

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

Microfinance Centre

Spółdzielnia Socjalna Faktoria

Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik”

Stowarzyszenie Grunt to Warszawa

Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw

 

Regulamin Koalicji dostępny tutaj.