Kolejne spotkania Grup Roboczych Koalicji

1683

Koalicja ds. Mieszkalnictwa kontynuuje spotkania robocze dotyczące innowacji społecznych w mieszkalnictwie, przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu oraz wsparcia mieszkaniowego osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zapraszamy wszystkie osoby, które brały już udział w spotkaniach grup roboczych, oraz te, które chcą dołączyć do wspólnej pracy.

Celem grup roboczych jest wypracowanie krótko- i długoterminowej agendy rzeczniczej, pod którą członkowie i członkinie Koalicji podpiszą się na kolejnym spotkaniu, tym samym formalnie  inaugurując powstanie Koalicji.

Grupa ds. Innowacyjnego Mieszkalnictwa
środa,  20.04, godzina 17.00

Proponowana agenda spotkania:

  1. Centralne środki wsparcia budownictwa społecznego – propozycja agendy dla działań rzeczniczych – Barbara Audycka, Habitat for Humanity
  2. Kooperatywa dla Warszawy – Monika Sznel
  3. Model finansowania kooperatyw
  4. Dyskusja

Grupa ds. Wsparcia Mieszkaniowego
poniedziałek, 25 kwietnia, godz. 14.00

Proponowana agenda spotkania:

  1. Propozycja krótkoterminowych i długoterminowych celów rzeczniczych – Barbara Audycka, Habitat for Humanity
  2. Dyskusja

Grupa ds. Ubóstwa Energetycznego
5 maja, godz. 14.00

Proponowana agenda spotkania:

  1. System białych certyfikatów a ubóstwo energetyczne  – Arkadiusz Węglarz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii,  Agata Bator, Fundacja ClientEarth
  2. Dodatek energetyczny – propozycja reorganizacji systemu świadczeń – Barbara Audycka, Habitat for Humanity
  3. Dyskusja

Materiały i prezentacje zostaną przesłane przed spotkaniem. Pytania i uwagi prosimy kierować na adres: rzecznictwo@habitat.pl

BRAK KOMENTARZY