Konferencja „Bezdomność: Krajobraz Globalny”, czerwiec 2015 r.

2092
Konferencja „Bezdomność: Krajobraz Globalny”, czerwiec 2015 r.
fot. Michał Świstak

Konferencja Instytutu Bezdomności Globalnej „Bezdomność: Krajobraz Globalny” (Chicago, 1-3 czerwca 2015) to nowa inicjatywa w świecie aktywistów, którym zależy na odwróceniu losu ludzi doświadczających bezdomności, mieszkających na ulicach, w noclegowniach, schroniskach i niestabilnych warunkach mieszkaniowych. Większość z nas nigdy nie doświadczyła bezdomności jednak z badań i relacji wiemy, że wiąże się z codziennym stresem, zagrożeniem, wstydem, chorobami, byciem postrzeganym przez pryzmat stereotypów oraz błędnych przekonań innych ludzi jak być powinno i skąd się problem wziął. Łączy nas przekonanie, że chcielibyśmy to zmienić gromadząc i udostępniając wiedzę oraz prowadząc rzecznictwo wobec opinii publicznej, instytucji krajowych i międzynarodowych. Jesteśmy przekonani, że bezdomność może zniknąć z globalnego krajobrazu – są przykłady min. programy „Najpierw mieszkanie”. Wymagają upowszechnienia i zaangażowania interesariuszy.

Do udziału w konferencji zaproszono stu ekspertów ze wszystkich kontynentów, którzy poza możliwością wysłuchania prezentacji mogli poznać się i nawiązać kontakty na przyszłość. Unikalnym doświadczeniem osobistego kontaktu z ludźmi zajmującymi się podobną działalnością w różnych miejscach na świecie nie da się podzielić elektronicznie – poniższy zapis w języku polskim jest próbą podzielenia się częścią ich wiedzy: pomysłem na definiowanie bezdomności dla potrzeb globalnych, największych wdrożeniach programów „Najpierw mieszkanie” w Kanadzie i Francji, danych o bezdomności w różnych krajach oraz wybranych placówkach udzielających wsparcia z tytułu bezdomności w Chicago, mieście goszczącym konferencję w 2015 roku.

Jestem przekonana, że wdrożenie chociaż kilku z opisanych pomysłów w Polsce przyniosłoby zmianę na lepsze w systemie pomocy kierowanym do osób doświadczających bezdomności. Na szczególną uwagę zasługuje powszechne na świecie porzucanie tzw. zarządzania bezdomnością (noclegownie, schroniska, ogrzewalnie, jadłodajnie) na rzecz kończenia bezdomności (tanie mieszkania, mieszkania wspierane, „Najpierw mieszkanie”). To najważniejsze i najpilniejsze wyzwanie dla polskich interesariuszy: do wychodzenia z bezdomności niezbędne są mieszkania i wsparcie w mieszkaniu a nie „indywidualne programy wychodzenia z bezdomności” w zbiorowych salach schronisk.

Zapis powstał na podstawie notatek, które pieczołowicie sporządzałam podczas kolejnych sesji. Po konferencji starałam się je nieco zredagować i uzupełnić o szczegóły zawarte w oryginalnych prezentacjach, nadal jednak dokument ma charakter raczej roboczy. Jeśli chciałabyś/chciałbyś zapoznać się dokładniej z treścią konferencji to nagrania i prezentacje z kolejnych sesji są tutaj.

Dziękuję Institute of Global Homelessness za zaproszenie na konferencję oraz Profesor Susan Bennett z De Paul University, która umożliwiła mi dłuższy pobyt w Chicago. Dziękuję także pracownikom instytucji, które odwiedzałam po konferencji, którzy poświecili swój czas na opowiedzenie o prowadzonej działalności.

Przygotowanie zapisu z konferencji dla polskojęzycznych odbiorców zostało sfinansowane w ramach projektu „Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody” realizowanego przez Fundację Ius Medicinae w programie Obywatele dla Demokracji w ramach środków EOG.

Życzę inspirującej lektury!

Julia Wygnańska

Całość opracowania dostępna poniżej.

BRAK KOMENTARZY