Najem społeczny w Wielkiej Brytanii – wnioski z wizyty studyjnej

2694

Celem seminarium jest podsumowanie wizyty studyjnej w Londynie w dniach 19-20 października, podczas której przedstawicielki i przedstawiciele Fundacji wraz z zaproszonymi reprezentantami władz krajowych i lokalnych zapoznawali się z brytyjskim systemem najmu społecznego. Seminarium odbędzie się w środę, 16 listopada,  godz. 14.30-16.00 w siedzibie Habitat Poland (ul. Mokotowska 55, oficyna).

W pierwszej części spotkania rzeczniczka Fundacji Habitat for Humanity Poland przedstawi:

–  rozwiązania na rzecz usamodzielnienia mieszkaniowego samotnych osób bezdomnych wypracowanych przez organizację Crisis oraz działania rzecznicze prowadzone przez organizację, mające na celu równouprawnienie samotnych osób bezdomnych w dostępie do świadczeń społecznych;

– system pomocy mieszkaniowej oparty na społecznych funduszach inwestycyjnych stworzony przez St Mungo’s.

Drugą cześć spotkania poświecimy dyskusji na temat tego, czy  i w jaki sposób rozwiązania brytyjskie mogą zostać zaadaptowane na gruncie polskim. Szczególnie liczymy na udział w dyskusji przedstawicieli władz samorządowych  oraz organizacji społecznych mających praktyczne doświadczenie w udzielaniu pomocy w wychodzeniu z bezdomności i pomocy mieszkaniowej.

Osoby planujące uczestnictwo w seminarium prosimy o zgłoszenie swojej obecności mailowo na adres: rzecznictwo@habitat.pl lub telefonicznie na numer: (22) 642 57 42

Krótkie podsumowanie wizyty studyjnej można znaleźć na stronie kampanii „Społeczna Agencja Najmu”

Społeczne Agencje Najmu  (w Wielkiej Brytanii działające pod nazwą Social Letting Agencies) to działające  not-for-profit organizacje pośredniczące pomiędzy (przede wszystkim prywatnymi) właścicielami mieszkań a gospodarstwami domowymi z niezaspokojoną potrzebą mieszkaniową. Przyjmując rolę zarządcy najmu SAN zabezpiecza zarówno interesy właścicieli mieszkań, jak i niezamożnych najemców. Właścicielom mieszkań SAN oferuje gwarancję terminowego płacenia czynszu, utrzymanie mieszkania w standardzie, wsparcie administracyjne oraz monitorowanie stanu mieszkania, natomiast najemcom – długoterminową umowę  najmu, dostępny czynsz, mieszkanie w dobrym standardzie oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

W ramach projektu „Społeczne Agencje Najmu” współfinansowanego z Programu Innowacji Społecznych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Fundacja Habitat for Humanity Poland w konsorcjum z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Śląskim opracowała zestaw  ekspertyz poświęconych możliwości adaptacji w warunkach polskich modelu SAN, funkcjonującego z powodzeniem w Belgii, Holandii i Francji. Obecnie Habitat Poland jest polskim liderem międzynarodowego projektu  HomeLab – lntegrated Housing and Labour Services in the Social Rental  Enterprise Model, realizowanego ze środków Departamentu Generalnego ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej. Program łączy komponent zarządzania najmem z komponentem prozatrudnieniowym a jego celem ma być dowiedzenie zwiększonej skuteczności w pracy z beneficjentem wynikającej z połączenia obu usług.

Habitat Poland promuje ideę Społecznych Agencji Najmu poprzez kampanię informacyjną, którą można śledzić na stronie: najemspoleczny.pl.

BRAK KOMENTARZY