O Habitacie

Habitat for Humanity Poland jest organizacją działającą w ponad 100 krajach na całym świecie. Naszą misją jest działanie na rzecz godnego miejsca do życia dla każdego. Habitat buduje i remontuje domy wraz z odbiorcami wsparcia przy wykorzystaniu środków darczyńców oraz pomocy wolontariuszy z krajów, gdzie działają organizacje Habitatu. Mieszkania, które pomaga przygotować Habitat są skromne – ale dobrze wykonane i dostępne finansowo. Koszty budów i remontów są finansowane z niskooprocentowanych pożyczek, zaś środki trafiające do Habitatu ze spłat tworzą fundusz rewolwingowy pozwalający na realizację kolejnych inwestycji. W ciągu blisko 40 lat działalności Habitat zbudował 750 000 domów na całym świecie, w których mieszkają miliony ludzi.

            Pomimo niewątpliwych sukcesów Fundacji Habitat for Humanity Poland oraz wielu innych instytucji i organizacji, ubóstwo mieszkaniowe na świecie dotyka ponad 1,4 miliarda ludzi, żyjących bez dachu nad głową lub w warunkach zagrażających ich życiu lub zdrowiu. Dlatego poza bezpośrednim wsparciem osób w potrzebie mieszkaniowej, Habitat na świecie i w Polsce aktywnie angażuje się w  działania na rzecz kształtowania polityk publicznych zmierzających do zwiększenia liczby mieszkań dostępnych finansowo dla jak najszerszej liczby osób. Naszą misją w Polsce jest dotarcie do  szerokiej opinii publicznej, obywateli i obywatelek, przekonanie ich, że zmiana jest konieczna na poziomie polityk krajowych.        Ponad 20-letnie doświadczenia budowania prostych, acz solidnych i dostępnych finansowo domów w Polsce pozwoliło nam rozpoznać potrzeby mieszkaniowe Polek i Polaków, możliwości ich zaspokajania oraz umożliwiło zidentyfikowanie słabości realizowanej dotychczas polityki mieszkaniowej. Doświadczenie i wiedzę angażujemy dzisiaj w działania rzecznicze, których celem jest takie kształtowanie polityk publicznych, które pozwoliłoby na przerwanie kręgu wykluczenia mieszkaniowego – i zapewnienie godnego miejsca każdemu.