O koalicji

Nasza Koalicja powstaje w odpowiedzi na palący dla wielu obywateli i obywatelek problem mieszkaniowy. Skupiamy zarówno przedstawicieli organizacji lokatorskich jak i organizacje aktywne w obszarze polityki społecznej (ochrony zdrowia, bezdomności, integracji społecznej). Współpracujemy z organizacjami działającymi na rzecz ochrony praw człowieka.

Jesteśmy rzecznikami godnych miejsc do życia – działamy na rzecz obywateli i całych grup społecznych dotkniętych biedą mieszkaniową. Naszymi celami są: informowanie opinii publicznej o najnowszych wynikach badań dotyczących mieszkalnictwa, animowanie debaty publicznej dotyczącej mieszkalnictwa, współpraca ze wspólnotami lokalnymi oraz zachęcanie decydentów do podjęcia działań na rzecz jak najskuteczniejszego zapewnienia szerokiego dostępu do godnego mieszkania.

Kluczowym elementem aktywności  w  przypadku Polski jest poziom krajowy – poziom parlamentu oraz kształtowania prawa. W ramach działań rzeczniczych zajmujemy się zarówno regulacjami prawnymi, jak i kwestiami finansowania mieszkalnictwa oraz funkcjonowaniem  instytucji publicznych za nie odpowiedzialnych. To właśnie regulacje oraz mechanizmy finansowe mają w naszej opinii największe znaczenia dla dostępu do mieszkań, ochrony praw mieszkańców czy rozwoju budownictwa czynszowego. W ramach tworzenia Społecznego Forum Polityki Mieszkaniowej stanowiącego przestrzeń wymiany poglądów o mieszkalnictwie, zależy nam na wzmocnieniu debaty dotyczącej tego problemu w oparciu o najnowsze badania naukowe oraz najlepsze rozwiązania praktyczne – także z innych krajów.

W naszych działaniach rzeczniczych chcielibyśmy zaprosić do współpracy przy tworzeniu takiej polityki mieszkaniowej, która przyczyni się do większej dostępności mieszkań dla obywateli. Jesteśmy gotowi do merytorycznego udziału w pracach dotyczących tworzenia nowych rozwiązań oraz ulepszaniu już istniejących. W załączeniu przekazujemy propozycję założeń  do debaty publicznej na temat mieszkalnictwa w Polsce, którą chcielibyśmy rozpocząć.