Publikacje

22 organizacje pozarządowe dołączyły już do nowej komisji dialogu społecznego (KDS), która powstała przy Biurze Polityki Lokalowej i Rewitalizacji Urzędu M. St. Warszawy. KDS...

„Rzecznictwo jako narzędzie służące zwiększeniu dostępności mieszkań i poprawie warunków życia” – Habitat for Humanity Poland, 2015 r.