Racjonalna gospodarka przestrzenna w Polsce – wywiad z Adamem Kowalewskim

1532

Dzisiaj w Rzeczpospolitej ukazał się wywiad z Adamem Kowalewskim dotyczący gospodarki przestrzennej.  Kowalewski podkreśla, że w Polsce potrzebna jest racjonalna gospodarka przestrzenna oparta na kodyfikacji prawa budowlanego. Główne wyzwania stojące przed Polską obejmują obecnie merytoryczne scalenie ksiąg urbanistycznej i budowlanej, będących podstawową częścią kodeksu urbanistyczno-budowlanego, a następnie opracowanie projektów symulacyjnych umożliwiających określenie skutków ekonomicznych i urbanistycznych planowanych regulacji prawnych. Kowalewski postuluje również, by wzmocnić zakres działań administracji publicznej, gdyż takie posunięcie może znacząco przyczynić się do prowadzenia sprawniejszej gospodarki przestrzennej, stworzenia ładu przestrzennego oraz stabilności i przewidywalności otoczenia.

Zdaniem architekta: „Korzyści, jakie przynosi planowanie i racjonalne lokalizowanie działań inwestycyjnych, dostrzega każdy inwestor i większość firm deweloperskich prowadzących pożyteczną działalność. To dzięki nim powstają w miastach atrakcyjne osiedla mieszkaniowe i centra handlowo-usługowe, a budynki biurowe i usługowe o wysokich walorach architektonicznych zmieniają śródmieścia polskich miast”.

Pełna treść wywiadu znajduje się tutaj – serdecznie polecamy artykuł i zapraszamy do dyskusji!

Artykuł został opublikowany za zgodą Adama Kowalewskiego.

BRAK KOMENTARZY