Raport CBOS na zlecenie Habitat for Humanity Poland i Kongres Budownictwa, badający opinię Polaków na temat sytuacji mieszkaniowej, wrzesień 2013 r.

1250

Zdaniem ankietowanych jednym z głównych problemów polskich rodzin jest problem braku mieszkań i perspektyw na jego rozwiązanie, dostrzegany przez więcej niż połowę badanych i sytuujący się jako jeden z trzech najważniejszych obok bezrobocia i niskich zarobków. Powszechne jest też przekonanie o negatywnym wpływie sytuacji mieszkaniowej na przyrost naturalny w kraju, szczególnie eksponowane wśród respondentów w wieku 25 – 34 lat, których decyzje prokreacyjne dotyczą w największym stopniu. Odpowiedzialnością za brak skutecznego rozwiązywania problemów mieszkaniowych Polaków badani na ogół obarczają kolejne rządy w Polsce.

BRAK KOMENTARZY