Raport z badania Milward Brown na zlecenie Habitat for Humanity Poland, badający opinię Polek/Polaków na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce, czerwiec 2015 r.

1356

Wyniki tegorocznego raportu warto odnieść do danych z września 2013 roku, przygotowanych dla Habitat for Humanity Poland przez CBOS. Zarówno w 2013, jak i w 2015 roku Polki i Polacy uznali problem braku mieszkania i perspektyw na jego rozwiązanie za jeden z trzech najważniejszych problemów dla polskich rodzin (2013 rok – 52,8% respondentów; 2015 rok – 52, 0%).

Na zbliżonym poziomie utrzymuje się przekonanie, że sytuacja mieszkaniowa ma wpływ na przyrost naturalny. W 2013 roku 72,7% badanych uważało, iż niski przyrost naturalny wynika z problemów mieszkaniowych. W 2015 roku odsetek osób znających kogoś, kto odkłada decyzję o posiadaniu dziecka ze względu na sytuację mieszkaniową uległ niewielkiemu obniżeniu i wyniósł 65,0%.

BRAK KOMENTARZY