Seminarium: „Profilaktyka zadłużenia czynszowego: dobre praktyki samorządów”

1848

Celem bezpłatnego seminarium jest przedstawienie dobrych praktyk polskich samorządów w zakresie profilaktyki zadłużenia czynszowego i profilaktyki eksmisji. Seminarium odbędzie się 28 czerwca w godz. 12.00-15.00 w Warszawie, ul. Mokotowska 55

Uczestników i uczestniczki prosimy o rejestrację mailowo na adres: rzecznictwo@habitat.pl
lub telefonicznie pod numerem: 22 642 57 42
do dnia 25 czerwca.

Seminarium skierowane jest do decydentów odpowiedzialnych za politykę mieszkaniową na szczeblu gminnym i centralnym, lokatorów i przedstawicieli organizacji lokatorskich, organizacji pozarządowych, pracowników zarządzających zasobami lokalowymi gminy, pracowników pomocy społecznej.

Program spotkania:
Część I Doświadczenia samorządów

Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza
Grzegorz Gadecki – Burmistrz Dzielnicy Targówek M. St. Warszawy

Część II Propozycje i dobre praktyki organizacji społecznych

Agata Nosal-Ikonowicz – Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej, Warszawa
Anna Gacek i Mariusz Wilk – Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, Gdańsk

Fundacja Habitat for Humanity Poland stawia sobie za cel promowanie i upowszechnianie działań gwarantujących wsparcie w utrzymaniu mieszkania. Profilaktyka zadłużenia czynszowego i przeciwdziałanie eksmisjom jest dowodem na odpowiedzialną i długowzroczną politykę samorządową, świadomą społecznie i efektywną ekonomicznie. Mamy nadzieję, że zgromadzenie wiedzy i wymiana doświadczeń między samorządami przyczynią się do stworzenia mechanizmów promujących profilaktykę zadłużenia czynszowego na szczeblu centralnym.

Obecnie około 22,5% najemców mieszkań gminnych zalega z uiszczaniem opłat czynszowych dłużej niż 3 miesiące, co skutkuje zaległościami w łącznej kwocie 604 mln zł (GUS, Gospodarka mieszkaniowa w 2013). Jednocześnie gminy częściej wstępują na drogę sądową prowadzącą do eksmisji: 66,8% postępowań eksmisyjnych dotyczy lokatorów z zasobu komunalnego. Z perspektywy gospodarstwa domowego postępowanie eksmisyjne to poważny kryzys, często spychający je nieodwracalnie w ubóstwo i wykluczenie społeczne. Z perspektywy samorządu oznacza utratę szans na odzyskanie zaległości oraz potencjalnie większe wsparcie finansowe gospodarstwa ze środków pomocy społecznej.

W ostatnich latach wiele samorządów podjęło działania na rzecz restrukturyzacji zadłużenia obciążonych nim lokatorów, dostrzegając w nich sens społeczny i ekonomiczny. Dobre praktyki polskich samorządów, takich jak Częstochowa, Gdańsk, Poznań, Sandomierz, Szczecin czy Warszawa wskazują skuteczne narzędzia, a wśród nich: monitorowanie spłat i kontakt z lokatorem na wczesnym etapie zadłużenia, programy odpracowywania zadłużenia, stworzenie systemu spłat ratalnych.

BRAK KOMENTARZY