Środki publiczne w finansowaniu społecznego budownictwa mieszkaniowego w wybranych krajach Europy Zachodniej’, Eugeniusz Zawadzki, Biuro Studiów i Ekspertyz, październik 1996 r.

1965

W jaki sposób kraje Europy Zachodniej poradziły sobie z kryzysem mieszkaniowym w okresie powojennym? Czy problem braku mieszkań w Wielkiej Brytanii został rozwiązany przez rynek, czy jednak udział państwa był kluczowy w dostarczaniu mieszkań dla najuboższych? Dzisiejszy kryzys mieszkaniowy w Polsce porównać można do sytuacji Anglii i Niemiec w latach 50-tych, i doświadczenia tych krajów oferują ważne rozwiązania dla polskiej polityki mieszkaniowej.

BRAK KOMENTARZY