Wykluczenie mieszkaniowe – zarys głównych problemów mieszkaniowych w Polsce oraz rekomendacje dla całościowej polityki społecznej, 2012 r.

1933

Ekspertyza przygotowana przez Piotra Olecha w ramach projektu „EAPN Polska – razem na rzecz Europy Socjalnej”

Efektem braku spójnej, długofalowej strategii rozwoju mieszkalnictwa w Polsce jest zwiększająca się skala wykluczenia mieszkaniowego i bezdomności. Bez zmian legislacyjnych, systemowych i instytucjonalnych problem wykluczenia mieszkaniowego będzie narastał.

Raport analizuje sytuacje mieszkaniową w Polsce z perspektywy osób najbardziej potrzebujących oraz sugeruje rozwiązania, które mogą tę sytuację poprawić.

BRAK KOMENTARZY