Zapraszamy na pierwsze spotkania Grup roboczych Koalicji

1392
fot. Habitat for Humanity Poland

W najbliższych dniach oodbędą sie pierwsze spotkania Grup Roboczych Koalicji ds. Mieszkalnictwa:

7 marca o  15.30 – spotkanie Grupy Roboczej ds. Ubóstwa Energetycznego
9 marca o 14.00 – spotkanie Grupy Roboczej ds. Wsparcia Mieszkaniowego
9 marca o 17.00 – spotkanie Grupy Roboczej ds. Innowacyjnego Mieszkalnictwa

 

Wszystkie spotkania odbywają się w siedzibie Fundacji Habitat for Humanity Poland, ul. Mokotowska 55.

Zapraszamy wszystkie osoby, które są zaintresowane kształtowaniem propozycji dla polskiego mieszkalnictwa w tych obszarach. Prosimy o zgłoszenie obecności mailowo na adres: rzecznictwo@habitat.pl lub telefonicznie na numer: 22 642 57 42.

Poniżej krótka informacja o Grupach Roboczych:

Grupa Robocza ds. Ubóstwa Energetycznego – zajmuje się diagnozowaniem i wypracowaniem działań mających na celu przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu energetycznemu

Grupa Robocza ds. Wsparcia Mieszkaniowego – zajmuje się wypracowaniem rozwiązań wspierających potrzeby mieszkaniowe grup wrażliwych, zagrożonych wykluczeniem społecznym; pracuje nad wykorzystaniem usługi mieszkaniowej jako narzędzia integracji społecznej (np. Społeczne Agencje Najmu)

Grupa Robocza ds. Innowacyjnego Mieszkalnictwa – zajmuje się modelowaniem i upowszechnianiem innowacyjnych form zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, takich jak kooperatywy  mieszkaniowe czy najem społeczny.

Grupa Robocza ds. Regulacji Najmu – pracuje nad konsensualnymi zmianami w zakresie regulacji najmu prywatnego i publicznego, które umożliwią połączenie ochrony najemców zasobu gminnego ze zwiększeniem efektywności finansowej instytucji zarządzających

BRAK KOMENTARZY